Overheid
info@vangoud.nl
026 - 443 50 20
Vastgoed
info@vangoud.nl | 026 - 443 50 20

Blogs & Artikelen

5 november 2020
Auteur: Els Harbers

Tussentijdse overdracht fosfaatrechten door pachter

Vorig jaar heeft de pachtkamer van het Hof Arnhem-Leeuwarden geoordeeld dat een verpachter onder omstandigheden recht heeft op overdracht van fosfaatrechten bij het einde van een pachtovereenkomst (26 maart 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:2544). In de...

21 april 2020
Auteur: Claes van Deutekom

Overmacht bij besluitvorming; een nadere beschouwing van de Arnhemse aanpak

Overmacht bij besluitvorming; een nadere beschouwing van de Arnhemse aanpak   De afgelopen weken is er in verschillende publicaties al veel aandacht geweest voor de implicaties van de coronacrisis voor publiekrechtelijke...

9 april 2020
Auteur: Daan Linnartz

Het sluiten en nakomen van vastgoedcontracten ten tijde van de coronacrisis

De coronacrisis heeft een diepe impact op onze samenleving. Te verwachten is dat het – ook op de lange termijn – een onuitwisbare indruk zal achterlaten op de economie en ons rechtssysteem. Want hoewel de straten op het moment van...

23 maart 2020
Auteur: Coen Geerdes

Het voorkomen van een planologische lockdown door social distancing

In de maand maart zullen in Nederland weinig bestemmingsplannen worden vastgesteld. En voor de maand april is dat waarschijnlijk niet anders. Veel gemeenteraden hebben aangegeven de komende tijd niet bijeen te komen, in afwachting van de...

23 maart 2020
Auteur: Claes van Deutekom

Parkeerregels in een bestemmingsplan: verbod op parkeren in de avond- en nachtperiode

In een uitspraak van 18 maart 2020 heeft de Afdeling zich uitgelaten over de planologische aanvaardbaarheid van een beperkende parkeerregeling in het bestemmingsplan. Wat speelt er? De gemeenteraad van Delft heeft na een eerdere...

17 oktober 2019
Auteur: Kees van Helvoirt

Taxateur onder vuur, doch niet geraakt!

TAXATEUR ONDER VUUR, DOCH NIET GERAAKT! Op 2 oktober jl. heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in een nadeelcompensatiekwestie (ECLI:NL:RVS:2019:3302) geoordeeld over de vraag of de minister bij de beoordeling van het...

17 oktober 2019
Auteur: Claes van Deutekom

Planschade: actieve risicoaanvaarding beoordeling aankoopmoment voorzienbaarheid

PLANSCHADE: ACTIEVE RISICOAANVAARDING, BEOORDELING AANKOOPMOMENT VOORZIENBAARHEID Inleiding In deze uitspraak van 9 oktober 2019 ( ECLI:NL:RVS:2019:3401 ) beoordeelt de bestuursrechter op welk moment tussen partijen precies een...

9 oktober 2019
Auteur: Coen Geerdes

Aan de slag: weer bouwen met toestemmingverlening natuurvergunningen via interne saldering!

Aan de slag: weer bouwen met toestemmingverlening natuurvergunningen via interne saldering! In het eerste advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek van 25 september 2019 is aangegeven dat er een belangrijke rol zou zijn weggelegd...