Overheid
info@vangoud.nl
026 - 443 50 20
Vastgoed
info@vangoud.nl | 026 - 443 50 20

Blogs & Artikelen

22 March 2020
Auteur: Claes van Deutekom

Parkeerregels in een bestemmingsplan: verbod op parkeren in de avond- en nachtperiode

In een uitspraak van 18 maart 2020 heeft de Afdeling zich uitgelaten over de planologische aanvaardbaarheid van een beperkende parkeerregeling in het bestemmingsplan. Wat speelt er? De gemeenteraad van Delft heeft na een eerdere...

16 October 2019
Auteur: Kees van Helvoirt

Taxateur onder vuur, doch niet geraakt!

TAXATEUR ONDER VUUR, DOCH NIET GERAAKT! Op 2 oktober jl. heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in een nadeelcompensatiekwestie (ECLI:NL:RVS:2019:3302) geoordeeld over de vraag of de minister bij de beoordeling van het...

16 October 2019
Auteur: Claes van Deutekom

Planschade: actieve risicoaanvaarding beoordeling aankoopmoment voorzienbaarheid

PLANSCHADE: ACTIEVE RISICOAANVAARDING, BEOORDELING AANKOOPMOMENT VOORZIENBAARHEID Inleiding In deze uitspraak van 9 oktober 2019 ( ECLI:NL:RVS:2019:3401 ) beoordeelt de bestuursrechter op welk moment tussen partijen precies een...

8 October 2019

Aan de slag: weer bouwen met toestemmingverlening natuurvergunningen via interne saldering!

Aan de slag: weer bouwen met toestemmingverlening natuurvergunningen via interne saldering! In het eerste advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek van 25 september 2019 is aangegeven dat er een belangrijke rol zou zijn weggelegd...

14 April 2019
Auteur: Rens Jansen

De NVM-makelaar: zijn meetinstructie en aansprakelijkheid bij een te klein woonoppervlak

Een NVM-makelaar  is verplicht zich aan de Meetinstructie gebruiksoppervlakte wonen te houden. Op basis daarvan worden de gebruiksoppervlakten die op funda worden getoond vastgesteld, waaronder de “Gebruiksoppervlakte Wonen”...

4 February 2019
Auteur: Kees van Helvoirt

Wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom ziet eindelijk het licht

Op 1 februari 2019 is het wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet aan de Tweede Kamer aangeboden (Tweede Kamer 2018-2019, 35133, nr. 1). Eindelijk! Via de Aanvullingswet grondeigendom zullen de verschillende...

10 January 2019
Auteur: Frans Clifford

Civielrechtelijke opties bij burenterreur

Civielrechtelijke opties bij burenterreur Zembla heeft er de afgelopen jaren veel aandacht aan besteed: burenruzies. Uit onderzoek blijkt dat één op de drie Nederlanders last heeft van hun buren, dat burenruzies steeds vaker...

27 August 2018
Auteur: Kees van Helvoirt

Bevoegde rechter bij nadeelcompensatie Tracéwet: de Afdeling gaat om!

Bevoegde rechter bij nadeelcompensatie Tracéwet: de Afdeling gaat om! Als de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in een uitspraak opmerkt “… anders dan voorheen …” , dan heeft dat meteen de...