Overheid
info@vangoud.nl
026 - 443 50 20
Vastgoed
info@vangoud.nl | 026 - 443 50 20

Blogs & Artikelen

9 oktober 2019

Aan de slag: weer bouwen met toestemmingverlening natuurvergunningen via interne saldering!

Aan de slag: weer bouwen met toestemmingverlening natuurvergunningen via interne saldering! In het eerste advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek van 25 september 2019 is aangegeven dat er een belangrijke rol zou zijn weggelegd...

15 april 2019
Auteur: Rens Jansen

De NVM-makelaar: zijn meetinstructie en aansprakelijkheid bij een te klein woonoppervlak

Een NVM-makelaar  is verplicht zich aan de Meetinstructie gebruiksoppervlakte wonen te houden. Op basis daarvan worden de gebruiksoppervlakten die op funda worden getoond vastgesteld, waaronder de “Gebruiksoppervlakte Wonen”...

5 februari 2019
Auteur: Kees van Helvoirt

Wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom ziet eindelijk het licht

Op 1 februari 2019 is het wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet aan de Tweede Kamer aangeboden (Tweede Kamer 2018-2019, 35133, nr. 1). Eindelijk! Via de Aanvullingswet grondeigendom zullen de verschillende...

11 januari 2019
Auteur: Frans Clifford

Civielrechtelijke opties bij burenterreur

Civielrechtelijke opties bij burenterreur Zembla heeft er de afgelopen jaren veel aandacht aan besteed: burenruzies. Uit onderzoek blijkt dat één op de drie Nederlanders last heeft van hun buren, dat burenruzies steeds...

28 augustus 2018
Auteur: Kees van Helvoirt

Bevoegde rechter bij nadeelcompensatie Tracéwet: de Afdeling gaat om!

Bevoegde rechter bij nadeelcompensatie Tracéwet: de Afdeling gaat om! Als de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in een uitspraak opmerkt “… anders dan voorheen …” , dan heeft dat meteen de...

28 augustus 2018
Auteur: Serge Schuurman

Het gebruik van richtprijzen

Veelvuldig komt het voor dat een aannemer een prijsindicatie voor de realisatie van een werk of een onderdeel daarvan verstrekt. Daarbij worden de juridische consequenties niet altijd voldoende gerealiseerd. Daar waar een dergelijke...

15 augustus 2018
Auteur: Serge Schuurman

Coördinatie van nevenaannemers

Bij het tot stand brengen van een bouwproject komt het vaak voor dat meerdere aannemers vanuit verschillende disciplines worden ingeschakeld. Doordat sprake is van met elkaar samenhangende werkzaamheden, is een goede samenwerking tussen partijen...

14 augustus 2018
Auteur: Harm van Gaal

Vermoeden aanwezigheid hennepkwekerij

Het Gerechtshof 's-Hertogenbosch heeft op 31 juli 2018 een interessante uitspraak gedaan voor verhuurders die vermoeden dat hun huurder van plan is een hennepkwekerij in het gehuurde te realiseren (ECLI:NL:GHSHE:2018:3257, link ). Wat...