Overheid
info@vangoud.nl
026 - 443 50 20
Vastgoed
info@vangoud.nl | 026 - 443 50 20

Blogs & Artikelen

10 juli 2018
Auteur: Serge Schuurman

BESTEKSGARANTIE

Ten aanzien van het onderdeel dak is niet ongewoon dat daarvoor een garantie dient te worden verstrekt. Veelal is in een door de opdrachtgever aangedragen technische omschrijving de verlangde garantie opgenomen. Regelmatig bestaat geschil omtrent...

9 juli 2018
Auteur: Frans Clifford

AFGEBROKEN ONDERHANDELINGEN. HOE ZAT HET OOK ALWEER?

Ongetwijfeld zal u er wel een keer mee te maken hebben gehad: u bent als ondernemer in onderhandeling, bijvoorbeeld over de aan/verkoop van onroerend goed of over een overname van een bedrijf en op het moment dat u denkt dat de ‘deal’...

2 juli 2018
Auteur: Martine Stokdijk

Over dubbele verkoop, zwart geld, bewijs en voordeelstoerekening

Inleiding Je kunt iets maar één keer verkopen. Verkoop je het aan twee verschillende partijen, dan heb je als verkoper een probleem, maar als tweede koper mogelijk ook. Het kan immers onrechtmatig tegenover de eerste koper...

21 juni 2018

Bestuursorgaan gaat vaker de rekening betalen in hoger beroep

Inleiding Op grond van artikel 8:75 Awb is de bestuursrechter bij uitsluiting bevoegd om een partij te veroordelen in de kosten die zijn gemaakt voor (administratief) beroep en/of bezwaar. Wanneer een succesvol beroep aanleiding geeft voor...

5 juni 2018
Auteur: Martine Stokdijk

Verhouding zorgplicht netbeheerder en grondroerder ter voorkoming van graafschade

Inleiding Bij werkzaamheden in de grond (graafwerkzaamheden) bestaat het gevaar dat schade ontstaat aan in die grond gelegen kabels en leidingen, waardoor aanzienlijke gevolgschade kan ontstaan. Zorgplichten om dergelijke schade te...

23 mei 2018
Auteur: Claes van Deutekom

Terugverdientijd Best Beschikbare Technieken niet op brancheniveau maar op het niveau van de inrichting

Inleiding Deze uitspraak van 23 mei 2018 ( ECLI:NL:RVS:2018:1688 ) is het signaleren waard omdat daarin grenzen worden gesteld aan de verplichtingen die de overheid een ondernemer kan opleggen wanneer het gaat om toepassing van...

17 mei 2018
Auteur: Claes van Deutekom

Grenzen aan verhoogd eigen risico bij tegemoetkoming faunaschade

Grenzen aan verhoogd eigen risico bij tegemoetkoming faunaschade Inleiding: de tegemoetkoming in faunaschade Grondgebruikers worden jaarlijks – soms zelfs meerdere malen – geconfronteerd met schade aan hun gewassen die...

2 mei 2018
Auteur: Kees van Helvoirt

Onteigening: Het zelfrealisatiebeginsel “alive and kicking”!

In het KB van 28 maart 2018 (nr. 2018000574), dat op 30 april in de Staatscourant is gepubliceerd (Stcrt. 2018, nr. 22114, link ), heeft de Kroon een onteigeningsverzoek van de gemeente Kaag en Braassem afgewezen. Afwijzingen van verzoeken...