Overheid
info@vangoud.nl
026 - 443 50 20
Vastgoed
info@vangoud.nl | 026 - 443 50 20

Blogs & Artikelen

27 August 2018
Auteur: Serge Schuurman

Het gebruik van richtprijzen

Veelvuldig komt het voor dat een aannemer een prijsindicatie voor de realisatie van een werk of een onderdeel daarvan verstrekt. Daarbij worden de juridische consequenties niet altijd voldoende gerealiseerd. Daar waar een dergelijke...

14 August 2018
Auteur: Serge Schuurman

Co├Ârdinatie van nevenaannemers

Bij het tot stand brengen van een bouwproject komt het vaak voor dat meerdere aannemers vanuit verschillende disciplines worden ingeschakeld. Doordat sprake is van met elkaar samenhangende werkzaamheden, is een goede samenwerking tussen partijen...

13 August 2018
Auteur: Harm van Gaal

Vermoeden aanwezigheid hennepkwekerij

Het Gerechtshof 's-Hertogenbosch heeft op 31 juli 2018 een interessante uitspraak gedaan voor verhuurders die vermoeden dat hun huurder van plan is een hennepkwekerij in het gehuurde te realiseren (ECLI:NL:GHSHE:2018:3257, link ). Wat...

9 July 2018
Auteur: Serge Schuurman

BESTEKSGARANTIE

Ten aanzien van het onderdeel dak is niet ongewoon dat daarvoor een garantie dient te worden verstrekt. Veelal is in een door de opdrachtgever aangedragen technische omschrijving de verlangde garantie opgenomen. Regelmatig bestaat geschil omtrent...

8 July 2018
Auteur: Frans Clifford

AFGEBROKEN ONDERHANDELINGEN. HOE ZAT HET OOK ALWEER?

Ongetwijfeld zal u er wel een keer mee te maken hebben gehad: u bent als ondernemer in onderhandeling, bijvoorbeeld over de aan/verkoop van onroerend goed of over een overname van een bedrijf en op het moment dat u denkt dat de ‘deal’...

1 July 2018
Auteur: Martine Stokdijk

Over dubbele verkoop, zwart geld, bewijs en voordeelstoerekening

Inleiding Je kunt iets maar één keer verkopen. Verkoop je het aan twee verschillende partijen, dan heb je als verkoper een probleem, maar als tweede koper mogelijk ook. Het kan immers onrechtmatig tegenover de eerste koper zijn...

20 June 2018

Bestuursorgaan gaat vaker de rekening betalen in hoger beroep

Inleiding Op grond van artikel 8:75 Awb is de bestuursrechter bij uitsluiting bevoegd om een partij te veroordelen in de kosten die zijn gemaakt voor (administratief) beroep en/of bezwaar. Wanneer een succesvol beroep aanleiding geeft voor...

4 June 2018
Auteur: Martine Stokdijk

Verhouding zorgplicht netbeheerder en grondroerder ter voorkoming van graafschade

Inleiding Bij werkzaamheden in de grond (graafwerkzaamheden) bestaat het gevaar dat schade ontstaat aan in die grond gelegen kabels en leidingen, waardoor aanzienlijke gevolgschade kan ontstaan. Zorgplichten om dergelijke schade te voorkomen...