Overheid
info@vangoud.nl
026 - 443 50 20
Vastgoed
info@vangoud.nl | 026 - 443 50 20

Blogs & Artikelen

22 May 2018
Auteur: Claes van Deutekom

Terugverdientijd Best Beschikbare Technieken niet op brancheniveau maar op het niveau van de inrichting

Inleiding Deze uitspraak van 23 mei 2018 ( ECLI:NL:RVS:2018:1688 ) is het signaleren waard omdat daarin grenzen worden gesteld aan de verplichtingen die de overheid een ondernemer kan opleggen wanneer het gaat om toepassing van...

16 May 2018
Auteur: Claes van Deutekom

Grenzen aan verhoogd eigen risico bij tegemoetkoming faunaschade

Grenzen aan verhoogd eigen risico bij tegemoetkoming faunaschade Inleiding: de tegemoetkoming in faunaschade Grondgebruikers worden jaarlijks – soms zelfs meerdere malen – geconfronteerd met schade aan hun gewassen die wordt...

1 May 2018
Auteur: Kees van Helvoirt

Onteigening: Het zelfrealisatiebeginsel “alive and kicking”!

In het KB van 28 maart 2018 (nr. 2018000574), dat op 30 april in de Staatscourant is gepubliceerd (Stcrt. 2018, nr. 22114, link ), heeft de Kroon een onteigeningsverzoek van de gemeente Kaag en Braassem afgewezen. Afwijzingen van verzoeken...

24 April 2018

Vaste volgorde bij gecombineerde toepassing kruimelgevallen?

Inleiding In de rechtspraak is al enige tijd uitgemaakt dat de onderdelen 1 en 9 van de kruimelgevallenregeling (artikel 4 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht) gecombineerd kunnen worden toegepast bij de verlening van...

22 April 2018
Auteur: Kees van Helvoirt

Onteigening: vergoeding verlies pachtrecht geen vermogensschade. Wel inkomensschade?

In zijn arrest van 20 april 2018 ( ECLI:NL:HR:2018:648 ) oordeelt de Hoge Raad dat bij het verlies van pachtrechten door een onteigening geen plaats is voor de vergoeding van vermogensschade. De waarde die een pachtrecht op basis van een...

12 April 2018
Auteur: Kees van Helvoirt

Onteigening en de vergoeding van onwinbare bodembestanddelen; een “complexe” exercitie!

In zijn arresten van 30 maart 2018 ( ECLI:NL:HR:2018:485 en ECLI:NL:HR:2018:486 ) heeft de Hoge Raad geoordeeld over de wijze waarop de vergoeding voor onwinbare bodembestanddelen moet worden bepaald. In deze blog ga ik in op de deze arresten...

29 March 2018
Auteur: Claes van Deutekom

AANVANGSTIJDSTIP TERMIJN TIJDELIJK PLANOLOGISCH STRIJDIG GEBRUIK

Inleiding In een recente uitspraak van 28 maart 2018 ( ECLI:NL:RVS:2018:106 3) wordt nader verduidelijkt wanneer de termijn voor tijdelijk planologisch strijdig gebruik een aanvang neemt. Die termijn is relevant, omdat op grond van de wet...

28 March 2018
Auteur: Claes van Deutekom

GEEN LEGES VOOR AANVRAAG HERZIENING BESTEMMINGSPLAN

Inleiding: leges Gemeenten heffen leges voor allerlei dienstverlening aan haar burgers. Bekend zijn de leges die worden geheven voor het verstrekken van identiteitsdocumenten, verklaringen omtrent gedrag en parkeervergunningen, en voor de...