Overheid
info@vangoud.nl
026 - 443 50 20
Vastgoed
info@vangoud.nl | 026 - 443 50 20

Blogs & Artikelen

25 april 2018

Vaste volgorde bij gecombineerde toepassing kruimelgevallen?

Inleiding In de rechtspraak is al enige tijd uitgemaakt dat de onderdelen 1 en 9 van de kruimelgevallenregeling (artikel 4 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht) gecombineerd kunnen worden toegepast bij de verlening van...

23 april 2018
Auteur: Kees van Helvoirt

Onteigening: vergoeding verlies pachtrecht geen vermogensschade. Wel inkomensschade?

In zijn arrest van 20 april 2018 ( ECLI:NL:HR:2018:648 ) oordeelt de Hoge Raad dat bij het verlies van pachtrechten door een onteigening geen plaats is voor de vergoeding van vermogensschade. De waarde die een pachtrecht op basis van een...

13 april 2018
Auteur: Kees van Helvoirt

Onteigening en de vergoeding van onwinbare bodembestanddelen; een “complexe” exercitie!

In zijn arresten van 30 maart 2018 ( ECLI:NL:HR:2018:485 en ECLI:NL:HR:2018:486 ) heeft de Hoge Raad geoordeeld over de wijze waarop de vergoeding voor onwinbare bodembestanddelen moet worden bepaald. In deze blog ga ik in op de deze arresten...

30 maart 2018
Auteur: Claes van Deutekom

AANVANGSTIJDSTIP TERMIJN TIJDELIJK PLANOLOGISCH STRIJDIG GEBRUIK

Inleiding In een recente uitspraak van 28 maart 2018 ( ECLI:NL:RVS:2018:106 3) wordt nader verduidelijkt wanneer de termijn voor tijdelijk planologisch strijdig gebruik een aanvang neemt. Die termijn is relevant, omdat op grond van de wet...

29 maart 2018
Auteur: Claes van Deutekom

GEEN LEGES VOOR AANVRAAG HERZIENING BESTEMMINGSPLAN

Inleiding: leges Gemeenten heffen leges voor allerlei dienstverlening aan haar burgers. Bekend zijn de leges die worden geheven voor het verstrekken van identiteitsdocumenten, verklaringen omtrent gedrag en parkeervergunningen, en voor de...

27 maart 2018
Auteur: Harm van Gaal

Geen verplichting tot herstel van een gebrek voor verhuurder

Inleiding Een verhuurder is op grond van de wet – artikel 7:206 lid 1 Burgerlijk Wetboek (BW) – verplicht om op verlangen van de huurder gebreken aan het gehuurde te verhelpen. Deze verplichting ziet in feite om het nakomen van...

20 maart 2018
Auteur: Claes van Deutekom

Spuitzone: Recreatiewoningen nabij tuinbouwbedrijf

Inleiding De uitspraak van 14 maart 2018 ( ECLI:NL:RVS:2018:865 ) handelt over een recreatieve ontwikkeling (de bouw van recreatiewoningen) nabij een tuinbouwbedrijf. De Afdeling gaat in op de vraag of recreatiewoningen moeten worden...

5 maart 2018
Auteur: Kees van Helvoirt

Normaal maatschappelijk risico terughoudend toepassen bij directe planschade

Inleiding In een kwestie die leidde tot de uitspraak van de Afdeling van 17 mei 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:1293, zie deze link voor de uitspraak) ging het over het toepassen van een drempel van 5% van de waarde van de betreffende...