Overheid
info@vangoud.nl
026 - 443 50 20
Vastgoed
info@vangoud.nl | 026 - 443 50 20

Claes van Deutekom

Advocaat

Claes van Deutekom (1980) studeerde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tussen 2004 en 2007 is hij werkzaam voor een tweetal adviesbureaus voor ruimtelijke ordening en voor een adviesbureau voor bestuursrechtelijke schadevergoeding. In 2007 start hij als advocaat bij CMS Derks Star Busmann te Arnhem. Bij dit kantoor is Claes werkzaam op de sectie Vastgoed & Overheid en richt hij zich met name op het omgevingsrecht en projectontwikkeling. In 2011 besluit hij samen met Harm van Gaal en Bastiaan Oudenaarden het nichekantoor Vangoud Advocaten op te richten. Tot zijn cliënten behoren (lagere) overheden, (zorg)instellingen, woningcorporaties, projectontwikkelaars en bouwbedrijven. Claes heeft zowel een adviespraktijk als een procespraktijk en hij deinst niet terug voor een beetje tegenwind. Dat komt goed van pas wanneer hij in het weekend in zijn bootje te vinden is op de Nederlandse wateren.

Claes van Deutekom heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlands orde van advocaten de volgende hoofd - en sub (rechtsgebieden) geregistreerd:
- Bestuursrecht
  Bestuursprocesrecht, Handhavingsrecht, Subsidierecht

- Omgevingsrecht
  Milieurecht, Natuurbeschermingsrecht, Ruimtelijk Bestuursrecht, Waterrecht