Overheid
info@vangoud.nl
026 - 443 50 20
Vastgoed
info@vangoud.nl | 026 - 443 50 20

Frans Clifford

Advocaat

Na zijn studie Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam begint Frans Oetgens van Waveren Pancras Clifford (1979) zijn carrière als bedrijfsjurist bij NYSE Euronext in Amsterdam. In 2007 stapt hij over naar de advocatuur en begint hij bij CMS Derks Star Busmann in Arnhem. Daar is hij werkzaam op de sectie Vastgoed & Overheid. Bij Simmons en Simmons LLP, waar Frans in september 2009 begint, bouwt hij zijn kennis van het civiele vastgoedrecht verder uit en begeleidt hij diverse grote vastgoedtransacties. In maart 2012 verruilt Frans de Amsterdamse Zuidas voor de Gelderse hoofdstad als hij zich aansluit bij Vangoud Advocaten.

Frans adviseert over koop/verkoop van onroerend goed, zakelijke rechten, projectontwikkeling, agrarisch recht en burenrechtelijke kwesties. Hij heeft ook ruime ervaring in het voeren van vastgoed gerelateerde procedures bij rechtbanken/gerechtshoven en in het bijstaan van cliënten bij alternatieve vormen van geschillenbeslechting zoals arbitrage en mediation. Tot de clientèle van Frans behoren gemeentelijke overheden, ontwikkelaars, ondernemers, grondeigenaren, agrariërs en particulieren. Frans geeft geregeld cursus over vastgoed gerelateerde onderwerpen en is daarnaast lid van verschillende specialisatieverenigingen.

Frans Clifford heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlands orde van advocaten de volgende hoofd- en sub (rechtsgebieden) geregistreerd:
- Vastgoedrecht
  Bouwrecht, Burenrecht, Erfdienstbaarheden, Erfpacht

- Burgerlijk Procesrecht
  Litigation, Beslag en executie