Overheid
info@vangoud.nl
026 - 443 50 20
Vastgoed
info@vangoud.nl | 026 - 443 50 20

Blogs & Artikelen

17 oktober 2019
Auteur: Claes van Deutekom

Planschade: actieve risicoaanvaarding beoordeling aankoopmoment voorzienbaarheid

PLANSCHADE: ACTIEVE RISICOAANVAARDING, BEOORDELING AANKOOPMOMENT VOORZIENBAARHEID Inleiding In deze uitspraak van 9 oktober 2019 ( ECLI:NL:RVS:2019:3401 ) beoordeelt de bestuursrechter op welk moment tussen partijen precies een...

23 mei 2018
Auteur: Claes van Deutekom

Terugverdientijd Best Beschikbare Technieken niet op brancheniveau maar op het niveau van de inrichting

Inleiding Deze uitspraak van 23 mei 2018 ( ECLI:NL:RVS:2018:1688 ) is het signaleren waard omdat daarin grenzen worden gesteld aan de verplichtingen die de overheid een ondernemer kan opleggen wanneer het gaat om toepassing van...

17 mei 2018
Auteur: Claes van Deutekom

Grenzen aan verhoogd eigen risico bij tegemoetkoming faunaschade

Grenzen aan verhoogd eigen risico bij tegemoetkoming faunaschade Inleiding: de tegemoetkoming in faunaschade Grondgebruikers worden jaarlijks – soms zelfs meerdere malen – geconfronteerd met schade aan hun gewassen die...

30 maart 2018
Auteur: Claes van Deutekom

AANVANGSTIJDSTIP TERMIJN TIJDELIJK PLANOLOGISCH STRIJDIG GEBRUIK

Inleiding In een recente uitspraak van 28 maart 2018 ( ECLI:NL:RVS:2018:106 3) wordt nader verduidelijkt wanneer de termijn voor tijdelijk planologisch strijdig gebruik een aanvang neemt. Die termijn is relevant, omdat op grond van de wet...

29 maart 2018
Auteur: Claes van Deutekom

GEEN LEGES VOOR AANVRAAG HERZIENING BESTEMMINGSPLAN

Inleiding: leges Gemeenten heffen leges voor allerlei dienstverlening aan haar burgers. Bekend zijn de leges die worden geheven voor het verstrekken van identiteitsdocumenten, verklaringen omtrent gedrag en parkeervergunningen, en voor de...

20 maart 2018
Auteur: Claes van Deutekom

Spuitzone: Recreatiewoningen nabij tuinbouwbedrijf

Inleiding De uitspraak van 14 maart 2018 ( ECLI:NL:RVS:2018:865 ) handelt over een recreatieve ontwikkeling (de bouw van recreatiewoningen) nabij een tuinbouwbedrijf. De Afdeling gaat in op de vraag of recreatiewoningen moeten worden...

30 januari 2018
Auteur: Claes van Deutekom

Dubbelbestemming blokkeert vergunningvrij bouwen

In het Besluit omgevingsrecht (Bor) is geregeld in welke gevallen een bouwwerk zonder omgevingsvergunning mag worden opgericht. Kort gezegd komt het erop neer dat bouwen zonder omgevingsvergunning is toegestaan op het perceelsgedeelte dat als...

16 januari 2018
Auteur: Claes van Deutekom

Vaag plan geen aanvraag - geen vergunning van rechtswege

Om bestuursorganen aan te sporen tijdig op aanvragen te beslissen, heeft de wetgever de 'lex silencio positivo' (LSP) ingevoerd (par. 4.1.3.3 Awb). De werking daarvan komt er kort gezegd op neer dat als een bestuursorgaan te lang treuzelt...