Overheid
info@vangoud.nl
026 - 443 50 20
Vastgoed
info@vangoud.nl | 026 - 443 50 20

Kees van Helvoirt

Advocaat

Kees is als landelijk vastgoed advocaat gespecialiseerd in de ontwikkelingen in het landelijk gebied. Kwesties waarbij hij betrokken is, gaan over beperkingen van het grondeigendom (bijvoorbeeld onteigeningen en gedoogplichten) en over het grondgebruik (bijvoorbeeld huur, pacht en erfpacht). Daarnaast is hij gespecialiseerd in grondexploitaties (kostenverhaal) bij stedelijke ontwikkelingen en de beperkingen en inbreuken op het grondeigendom (voorkeursrecht en onteigening) die daarmee gemoeid zijn.

Na zijn studie ”Vastgoedmanagement en rentmeesterij” aan de Internationale Agrarisch Hogeschool Larenstein te Velp (1994 – 1998) is hij werkzaam geweest als rentmeester, waarbij hij met name particuliere grondeigenaren heeft geadviseerd en begeleid bij onteigeningszaken, pachtzaken en het beheer van onroerende zaken. In de periode 2000 – 2004 is hij bij meerdere gemeentes werkzaam geweest als extern jurist ruimtelijke ordening en grondzakenadviseur. Sinds medio 2004 is Kees advocaat. Kees treedt op voor gemeenten, grondbezitters (landgoedeigenaren, landbouwers en terreinbeherende organisaties), jagers en Fauna- en Wildbeheereenheden. Tot zijn netwerk rekent hij rentmeesters, landelijk vastgoed makelaars, onteigeningsrechtdeskundigen, agrarische bedrijfsadviseurs en accountants. Verder is Kees van meerdere specialisatieverengingen lid, publiceert hij regelmatig artikelen in wetenschappelijke tijdschriften (en is ook redactielid van het Land- en tuinbouwbulletin) en treedt hij regelmatig op als (gast)docent.

Kees van Helvoirt heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlands orde van advocaten de volgende hoofd - en sub (rechtsgebieden) geregistreerd:
- Agrarisch recht
- Onteigeningsrecht