Overheid
info@vangoud.nl
026 - 443 50 20
Vastgoed
info@vangoud.nl | 026 - 443 50 20

Blogs & Artikelen

17 oktober 2019
Auteur: Kees van Helvoirt

Taxateur onder vuur, doch niet geraakt!

TAXATEUR ONDER VUUR, DOCH NIET GERAAKT! Op 2 oktober jl. heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in een nadeelcompensatiekwestie (ECLI:NL:RVS:2019:3302) geoordeeld over de vraag of de minister bij de beoordeling van het...

5 februari 2019
Auteur: Kees van Helvoirt

Wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom ziet eindelijk het licht

Op 1 februari 2019 is het wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet aan de Tweede Kamer aangeboden (Tweede Kamer 2018-2019, 35133, nr. 1). Eindelijk! Via de Aanvullingswet grondeigendom zullen de verschillende...

28 augustus 2018
Auteur: Kees van Helvoirt

Bevoegde rechter bij nadeelcompensatie Tracéwet: de Afdeling gaat om!

Bevoegde rechter bij nadeelcompensatie Tracéwet: de Afdeling gaat om! Als de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in een uitspraak opmerkt “… anders dan voorheen …” , dan heeft dat meteen de...

2 mei 2018
Auteur: Kees van Helvoirt

Onteigening: Het zelfrealisatiebeginsel “alive and kicking”!

In het KB van 28 maart 2018 (nr. 2018000574), dat op 30 april in de Staatscourant is gepubliceerd (Stcrt. 2018, nr. 22114, link ), heeft de Kroon een onteigeningsverzoek van de gemeente Kaag en Braassem afgewezen. Afwijzingen van verzoeken...

23 april 2018
Auteur: Kees van Helvoirt

Onteigening: vergoeding verlies pachtrecht geen vermogensschade. Wel inkomensschade?

In zijn arrest van 20 april 2018 ( ECLI:NL:HR:2018:648 ) oordeelt de Hoge Raad dat bij het verlies van pachtrechten door een onteigening geen plaats is voor de vergoeding van vermogensschade. De waarde die een pachtrecht op basis van een...

13 april 2018
Auteur: Kees van Helvoirt

Onteigening en de vergoeding van onwinbare bodembestanddelen; een “complexe” exercitie!

In zijn arresten van 30 maart 2018 ( ECLI:NL:HR:2018:485 en ECLI:NL:HR:2018:486 ) heeft de Hoge Raad geoordeeld over de wijze waarop de vergoeding voor onwinbare bodembestanddelen moet worden bepaald. In deze blog ga ik in op de deze arresten...

5 maart 2018
Auteur: Kees van Helvoirt

Normaal maatschappelijk risico terughoudend toepassen bij directe planschade

Inleiding In een kwestie die leidde tot de uitspraak van de Afdeling van 17 mei 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:1293, zie deze link voor de uitspraak) ging het over het toepassen van een drempel van 5% van de waarde van de betreffende...

5 maart 2018
Auteur: Kees van Helvoirt

De vergoedbaarheid van de kosten van de onteigeningsdeskundigen

In de editie van maart 2017 van het Land- en Tuinbouwbulletin ( LTB 2017/12) is een artikel van mijn hand verschenen over de vergoedbaarheid van de deskundigenkosten. In deze blog sta ik stil bij de in het Land- en...