Overheid
info@vangoud.nl
026 - 443 50 20
Vastgoed
info@vangoud.nl | 026 - 443 50 20

Blogs & Artikelen

3 May 2023
Auteur: Ilon van Ham

HET ECONOMISCH CLAIMRECHT EN DE OUDE EIGENDOMSSCHOOL

In een uitspraak van 31 maart 2023 ( ECLI:NL:HR:2023:514 ) heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over de uitzondering op het economisch claimrecht. Het economisch claimrecht Uitgangspunt in Nederland is dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor...

15 January 2023
Auteur: Serge Schuurman

Prijsvastbeding in aannemings-overeenkomsten

In de huidige bouwpraktijk worden opdrachtgevers en aannemers veelvuldig geconfronteerd met extreme prijsstijgingen en doet zich regelmatig de vraag voor of deze prijsstijgingen aan de opdrachtgever mogen worden doorberekend. In beginsel heeft...

23 November 2022
Auteur: Frans Clifford

Vervolgblog: civielrechtelijke opties bij burenterreur (2)

In 2019 heb ik een blog (Civielrechtelijke opties bij burenterreur) geschreven over burengeschillen, meer specifiek de gevallen waarbij de ene buur de andere (eenzijdig) pest en lastigvalt en op die manier enorme (onrechtmatige) hinder...

31 May 2022
Auteur: Els Harbers

Pacht en fosfaatrechten, uitzonderingen op de hoofdregel?

In 2019 heeft de pachtkamer van het Hof Arnhem-Leeuwarden een uitspraak gedaan over de aanspraak van de verpachter op fosfaatrechten bij het einde van een pachtovereenkomst Recent heeft het Pachthof in drie verschillende zaken uitspraak gedaan,...

4 November 2020
Auteur: Els Harbers

Tussentijdse overdracht fosfaatrechten door pachter

Vorig jaar heeft de pachtkamer van het Hof Arnhem-Leeuwarden geoordeeld dat een verpachter onder omstandigheden recht heeft op overdracht van fosfaatrechten bij het einde van een pachtovereenkomst (26 maart 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:2544). In de...

20 April 2020
Auteur: Claes van Deutekom

Overmacht bij besluitvorming; een nadere beschouwing van de Arnhemse aanpak

Overmacht bij besluitvorming; een nadere beschouwing van de Arnhemse aanpak   De afgelopen weken is er in verschillende publicaties al veel aandacht geweest voor de implicaties van de coronacrisis voor publiekrechtelijke besluitvorming....

8 April 2020

Het sluiten en nakomen van vastgoedcontracten ten tijde van de coronacrisis

De coronacrisis heeft een diepe impact op onze samenleving. Te verwachten is dat het – ook op de lange termijn – een onuitwisbare indruk zal achterlaten op de economie en ons rechtssysteem. Want hoewel de straten op het moment van...

22 March 2020

Het voorkomen van een planologische lockdown door social distancing

In de maand maart zullen in Nederland weinig bestemmingsplannen worden vastgesteld. En voor de maand april is dat waarschijnlijk niet anders. Veel gemeenteraden hebben aangegeven de komende tijd niet bijeen te komen, in afwachting van de...