Overheid
info@vangoud.nl
026 - 443 50 20
Vastgoed
info@vangoud.nl | 026 - 443 50 20

Blogs & Artikelen

13 February 2018

Wijzigingsvoorschrift in bestemmingsplan onverbindend of niet?

Inleiding In haar uitspraak van 17 januari 2018 heeft de Afdeling antwoord gegeven op de vraag of in de gegeven omstandigheden een wijzigingsvoorwaarde in een bestemmingsplan onverbindend is. Kort gezegd heeft dat tot gevolg dat aan deze...

12 February 2018
Auteur: Martine Stokdijk

Onrechtmatige besluiten en schadevergoeding

Besluiten van bestuursorganen zijn regelmatig onderwerp van procedures. Volgens vaste rechtspraak staat met de vernietiging van een besluit door de bestuursrechter vast dat door het bestuursorgaan onrechtmatig is gehandeld. Dat betekent echter...

11 February 2018
Auteur: Els Harbers

De tussentijdse beƫindiging van een geliberaliseerde pachtovereenkomst

Sinds september 2007 kennen we in het pachtrecht de “geliberaliseerde pachtovereenkomst”. Dat is een pachtovereenkomst voor losse percelen landbouwgrond (dus niet voor gebouwen), waarbij een groot aantal dwingendwettelijke regels van...

4 February 2018
Auteur: Kees van Helvoirt

Toch onteigening Hedwigepolder

In zijn arrest van 5 januari 2018 (ECLI:NL:HR:2018:7) heeft de Hoge Raad de onteigening van de Hedwigepolder goed gevonden. Anders dan wnd. A-G Van Oven in zijn conclusie van 29 september 2017 (ECLI:NL:PHR:2017:980) is de Hoge Raad in...

29 January 2018
Auteur: Claes van Deutekom

Dubbelbestemming blokkeert vergunningvrij bouwen

In het Besluit omgevingsrecht (Bor) is geregeld in welke gevallen een bouwwerk zonder omgevingsvergunning mag worden opgericht. Kort gezegd komt het erop neer dat bouwen zonder omgevingsvergunning is toegestaan op het perceelsgedeelte dat als...

16 January 2018
Auteur: Frans Clifford

Particuliere erfpachters beter beschermd!

Voor de particuliere erfpachtpraktijk is er op 11 oktober 2017 een interessant vonnis gewezen door de rechtbank Amsterdam [1] . Het komt erop neer dat de rechtbank heeft bepaald dat enkele - in de praktijk veel voorkomende en voor de erfpachter...

15 January 2018
Auteur: Claes van Deutekom

Vaag plan geen aanvraag - geen vergunning van rechtswege

Om bestuursorganen aan te sporen tijdig op aanvragen te beslissen, heeft de wetgever de 'lex silencio positivo' (LSP) ingevoerd (par. 4.1.3.3 Awb). De werking daarvan komt er kort gezegd op neer dat als een bestuursorgaan te lang treuzelt...